Menetelmät

Psykoterapian runkona on tasavertainen keskustelu voimavarakeskeisessä hengessä. Siihen yhdistetään erilaisia menetelmiä ottaen huomioon asiakkaan persoona, elämäntilanne ja oirekuva.

Ratkaisukeskeinen menetelmä

on tavoitteellinen lähestymistapa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ongelmien konkretisointiin ja pieniin askeliin joiden avulla edetään tavoitteiden suuntaan.

Narratiivinen elämänkaarityöskentely

Käsitelään oman elämänhistorian merkitystä ja kipukohtia käymällä läpi oma elämänkaari. Pohjana voidaan käyttää asiakkaan kirjoittamaa elämäntarinaa tai hänen piirtämäänsä elämänviivaa.

Tunnelukkotyöskentely

Tutkitaan asiakkaan tunnelukkoja, niiden muodostumista elämänkaarella, haittoja nykyhetkessä sekä tunnelukkojen lievittämistä ja ratkaisemista.

NLP

Mielikuvaharjoitusten avulla otetaan mieli (alitajunta) mukaan muutoksen toteuttamiseen. NLP-harjoitusten avulla voidaan muuttaa automaattista reagointia tulevissa tilanteissa tai työstää menneisyyttä niin, että mielen on helpompi käsitellä vaikeita kokemuksia

Toiminnalliset menetelmät

Toiminnalliset menetelmät tarkoittavat keskustelun tukena käytettäviä tapoja konkretisoida ongelma ja käsitellä sitä vertauskuvallisella tasolla, esim. piirtämällä, rooliharjoituksilla tai symboliesineiden avulla.

Kirjoittaminen

Mikäli asiakas harrastaa kirjoittamista, voidaan hänen tekstejään (esim. päiväkirjat, runot) käyttää psykoterapian tukena.

Psykofyysiset menetelmät / Mindfulness

Psykofyysisten menetelmien avulla pyritään hallitsemaan psyykkisiin oireisiin liittyviä fyysisiä reaktioita. Perusmentelmiä ovat esim. hengitys- ja rentoutusharjoitukset sekä tietoisen läsnäolon harjoitukset (mindfulness).

Voimauttava valokuva

Käytetään asiakkaan omia valokuvia menneiden asioiden, itsetuntemuksen ja itsetunnon työstämiseen. Voidaan toteuttaa myös valokuvausprojekti, jonka avulla asiakas oppii katsomaan hyväksyvästi omia kuviaan ja sitä kautta arvostamaan itseään.

EMDR

on erityismenetelmä, jonka avulla voidaan työstää traumaattisia kokemuksia. Se perustuu oletukseen, että silmänliikkeet aktivoivat muistiverkkoja, joihin kokemukset ovat tallentuneet. EMDR soveltuu silloin, kun trauman kokeneen asiakkaan elämäntilanne on vakaa ja hänen oireensa ovat hallinnassa. Se edellyttää usein sitä, että elämä ja oireet esin vakautetaan muilla menetelmillä.

EFT

on neulatonta akupunktiota, jota käytetään stressinhoitoon ja häiritsevistä tunteista vapautumiseen. Se soveltuu kaikille ja on helppo oppia myös itsehoitomenetelmänä.

IMG_5319