Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena voivat olla esim. työntekijänä kehittyminen, uusien näkökulmien saaminen asiakkaiden kohtaamiseen sekä työyhteisön toimivuuden ja työssä jaksamisen lisääminen. Työnohjauksen tavoitteet ja menetelmät sovitaan tapauskohtaisesti ja niistä laaditaan kirjallinen sopimus. Työnohjaus on yleensä työnantajan kustantamaa. Menetelmät ovat voimavarakeskeisiä, kuten ratkaisukeskeinen keskustelu ja toiminnalliset menetelmät. Olen erikoistunut terapiatyötä tekevien sekä työuupumuksesta kärsivien työnohjaukseen.

IMG_2115